Історія

Центр доуніверситетської і післядипломної освіти (Центр ДПО), створений на базі реорганізованого у грудні 2013 р. факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти (Факультет ДП і ПО), директором центру призначено проф. В. О. Маєвського.

У 1994 р. з метою вдосконалення структури довузівської підготовки і післядипломної освіти розпочав свою діяльність факультет ДП і ПО. Факультет організовано на базі підготовчого відділення (створеного у 1970 р.), факультету підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів деревообробної промисловості України (створеного у 1988 р. на основі курсів підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників для лісової та деревообробної промисловості України та Молдови, заснованих у 1960 р.) та Малої лісової академії. Деканами факультету ДП і ПО працювали доц. Г. М. Пенцак та доц. В. В. Гомонай.

Основною метою діяльності Центру ДПО є вдосконалення підготовки абітурієнтів до вступу в університет, надання можливості одержати другу вищу освіту (пройти перепідготовку), а також підвищити свою кваліфікацію із базових напрямків та спеціальностей університету.

У структуру Центру ДПО входять такі основні підрозділи: підготовчі курси; післядипломна освіта, Мала лісова академія.