Підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників ВНЗ

На підвищення кваліфікації (стажування) приймаються педагогічні та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів .

Підвищення кваліфікації (стажування) працівників у НЛТУ України здійснюється за такими видами:

-довгострокове підвищення кваліфікації;

-короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, круглі столи тощо);

-стажування.

Підвищення кваліфікації (стажування) у НЛТУ України здійснюється за денною, вечірньою, заочною або дистанційною формами навчання.

Форми навчання встановлюються НЛТУ України залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту з урахуванням потреб закладу-замовника на підставі укладеного з ним договору.

Детальніше з умовами проходження підвищення кваліфікації та стажування у Національному лісотехнічному університеті України можна ознайомитись тут.