Короткотермінові тематичні курси підвищення кваліфікації для фахівців лісового комплексу (підприємств лісового господарства, деревообробної, меблевої галузей)

З метою розширення і поглиблення знань та умінь, освоєння новітнього передового досвіду за спеціальностями необхідними для забезпечення ефективної діяльності підприємств господарського комплексу, зокрема лісового господарства, деревообробної та меблевої галузей Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет» запрошує працівників (фахівців з вищою освітою) таких підприємств на короткотермінові тематичні курси підвищення кваліфікації.

Короткотермінові тематичні курси підвищення кваліфікації проводяться за всіма спеціальностями, акредитованими в НЛТУ України, зокрема:

–  облік і аудит;

– менеджмент організацій і адміністрування;

– менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

– екологія та охорона навколишнього середовища;

– автоматизоване управління технологічними процесами;

– обладнання лісового комплексу;

– технології деревообробки;

– технології виробів з деревини;

– дизайн;

– містобудування;

– лісове господарство;

– садово-паркове господарство;

– технології лісосічних і лісоскладських робіт;

– інформаційні технології проектування;

– хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини;

– економіка довкілля і природних ресурсів.

Форми підвищення кваліфікації: лекційні курси підвищення кваліфікації, тренінги, семінари, індивідуальне стажування на кафедрах.

За узгодженням із замовником можливе формування індивідуальної тематики курсів.

Навчання на короткотермінових тематичних курсах підвищення кваліфікації є платним (за кошти юридичних і фізичних осіб). Вартість навчання на курсах залежить від тривалості навчання (від 10 до 72 год.) та кількості слухачів у групі.

Після успішного завершення навчання слухачі курсів отримують сертифікат Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет».

Тематика короткотермінових тематичних курсів підвищення кваліфікації для фахівців лісового комплексу (підприємств лісового господарства, деревообробної, меблевої галузей):

за спеціальностями:

за інститутами НЛТУ України:

 Інститут лісового і садово-паркового господарства (І ЛСПГ)

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (І ІМАКІТ)

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну (І ДТД)

Інститут екологічної економіки і менеджменту (І ЕЕМ)

: