Керівник

Mayevskyy_V_OМаєвський Володимир Олександрович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів.

У 1988–1992 рр. навчався у Кременецькому лісотехнічному технікумі, після завершення якого з відзнакою, отримав кваліфікацію “Технік-технолог лісопильно-деревообробного виробництва”. У 1992 році вступив до Львівського лісотехнічного інституту (нині – Національний лісотехнічний університет України), який закінчив із відзнакою у 1995 році за спеціальністю “Технологія деревообробки” та отримав кваліфікацію “Інженер-технолог”.

У 1995–1998 рр. навчався в аспірантурі Українського державного лісотехнічного університету (нині – Національний лісотехнічний університет України).

З лютого 1999 року В.О. Маєвський почав працювати в alma mater на різних посадах професорсько-викладацького складу: асистент кафедри технології лісопильно-деревообробних виробництв (1999 р.), а після реорганізації кафедр технологічного факультету асистент кафедри технології деревообробки і захисту деревини (1999–2002 рр.), асистент кафедри технології виробів з деревини (2002–2005 рр.), доцент кафедри технології виробів з деревини (2005–2011 рр.), доцент кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (2011–2014 рр.), професор кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев’яних будівельних виробів (з лютого 2014 р.).

Окрім посад професорсько-викладацького складу, В.О. Маєвський обіймав в alma mater інші посади: заступник декана заочного факультету (з березня до жовтня 2004 року), заступник декана з навчальної роботи технологічного факультету (з жовтня 2004 року до грудня 2008 року). З лютого 2014 року – директор Центру доуніверситетської і післядипломної освіти.

У 2008–2011 рр. перебував у докторантурі Національного лісотехнічного університету України.

У 2000 році В.О. Маєвський захистив кандидатську дисертацію на тему “Вдосконалення технології розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію” за спеціальністю 05.05.07 – машини та процеси лісівничого комплексу, а у 2013 році – докторську на тему “Науково-технологічні основи виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів” за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини.

Володимир Маєвський є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, 1 патенту на винахід та 3 патентів на корисні моделі. Керує виконанням 4 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Наукова діяльність В.О. Маєвського присвячена вирішенню проблеми ресурсозатратності сировини у технологічному процесі виробництва пилопродукції, зокрема розробленню науково-технологічних основ виробництва пилопродукції з урахуванням форми і розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів та реалізації оптимізації плану їх розпилювання в умовах апріорної невизначеності.

В.О. Маєвський є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, вченим секретарем науково-методичної комісії з деревооброблювальних технологій Міністерства освіти і науки України, а також членом експертної ради “Харчова промисловість та сільське господарство” при Акредитаційній комісії Міністерства освіти і науки України.