Вступ на перепідготовку (ступінь МАГІСТР)

Інформуємо Вас, що Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» (далі – НЛТУ України) оголошує з 12 липня до 24 липня 2017  року (основний) та з 04 вересня до 18 вересня 2017 року (додатковий ) набір слухачів для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження  вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома.
Фінансування навчання таких осіб за кошти   юридичних або фізичних осіб.

Перелік документів для вступу:

 • диплом бакалавра (спеціаліста або магістра за наявністю) і додаток до нього;
  • 4 кольорових фотокартки розміром 3×4 см;
  • копії документів, які дають право на пільги;
  • копія 1, 2 і 12 сторінок паспорта;
  • копія довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копія приписного посвідчення (або військового квитка);
  • папка-швидкозшивач, 2 конверти з марками, 1 конверт формату А-5.

Усі копії документів засвідчують за оригіналами Приймальною комісією університету  або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Прийом заяв і документів на навчання для здобуття ступеня магістра  12-24 липня 2017 р. у відповідних навчально-наукових інститутах

Інститут лісового і садово-паркового господарства
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.32 тел.239-27-26

Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну
корпус 2. вул.Залізняка, 11. каб.30 тел.238-44-96

Інститут інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
корпус 6. вул.Природна, 19. каб.22. тел.237-10-50

Інститут екологічної економіки і менеджменту
Головний корпус. вул.Ген.Чупринки, 105. каб.502 тел.239-27-23

Особливості вступу на ступінь магістра у 2017 році для здобуття іншої спеціальності. Детальніше тут.