Оголошення про перепідготовку (здобуття другої вищої освіти)

Особа може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома.
Фінансування навчання таких осіб за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом. Детальніша інформація тут